Nowa wersja systemu v0.2.18 25.02.2019 – 15:30:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • (API) dodano widoczność w interfejsie JSA badań przesłanych przez API
 • (API) dodano opcję wybrania raportu szczegółowego bez analizy tekstu, tylko same podobieństwa
 • (API) poprawiono komunikat przy próbie dodania badania z błędnym [unitUid]
 • (API) poprawiono obsługę badań z plikami większymi niż limit 15MB
 • naprawiono błąd przeliczania wyniku przy odznaczeniu całej bazy Internetu
 • przywrócono przycisk [raport] na liście badań
 • dodano obsługę plików o rozszerzeniach pisanych wielką literą
 • dodano możliwość edycji pola [uid_POL-on]
 • naprawiono błąd przy próbie dodania wielu plików – przeglądarka Firefox
 • usunięto błędny komunikat po dodaniu nowej próby do badania
 • usunięto błąd przy wyświetlaniu tekstu pracy użytkownika z rolą Biuro
 • usunięto błąd przy grupowaniu źródeł podobieństw
 • przywrócono przycisk [pobierz] na liście badań dla roli Biuro
 • zablokowano możliwość odznaczenia bazy w której nie znaleziono podobieństwa
 • dodano do historii zmian na badaniu wpis o przeliczeniu badania
 • wizualne poprawki na wydruku raportu
 • mniejsze poprawki frontendowe