W dniu 23.01.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.2

Nowa wersja systemu wprowadza następujące zmiany:

  • oznaczenie wykluczeń instytucji/jednostki na raportach pdf,
  • dodanie komunikatu przy próbie założenia nowej próby badania po zmianie ustawień przez Administratora (dotychczas obsługiwane poprzez ukrycie przycisku nowej próby),
  • przetłumaczenie wydruków raportu z badania na język angielski,
  • przetłumaczenie komunikatów dla wersji angielskiej interfejsu,
  • poprawienie etykiety dla cytowań/kopii na raportach pdf,
  • uzupełnienie listy eksportu użytkowników o stopień/tytuł,
  • naprawienie błędu dla pracy z nieunikalnymi autorami,
  • inne drobne poprawki.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images