W dniu 06.03.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.5 (środowisko testowe).

Aktualizacja obejmowała zmiany przy zakładaniu nowego badania dla studenta z kierunku wprowadzonego w POL-on 2.0., zarówno przez interfejs użytkownika jak i przez API:

  • dla interfejsu użytkownika: w sekcji Autorzy dopuszczalne jest wprowadzenie ręcznie wartości dla pola Kierunek.

Oznacza to tyle, że w przypadku zakładania badania dla autora studiującego na kierunku wprowadzonym w POL-on 2.0. będą mogli Państwo wprowadzić jego nazwę. W takim przypadku należy również ręcznie uzupełnić dane autora (imię i nazwisko).

  • dla systemów zintegrowanych przez API: należy przesłać puste wartości pól studyUid oraz studentUid i uzupełnić pola study oraz firstName i lastName dla autora.

Wypełnienie żądania w w/w sposób pozwoli na założenie badania. Wartości w polach study oraz firstName i lastName dla autora będą widniały na metryce. Każda wartość wprowadzona w polu studentUid powodować będzie walidację tych pól do danych z POL-on 1.

Informujemy również, że dla starych kierunków zakładanie badania przebiega jak dotychczas.

Aktualną dokumentację mogą Państwo pobrać tutaj. Zmiany obowiązywać będą do momentu pełnej integracji z systemem POL-on 2.0. tj. na okres ok. 2 miesięcy.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images