Author Archive

Poziom podobieństwa

Poziom podobieństwa jest to parametr dostępny dla Administratorów systemu w zakładce Ustawienia – Parametry wyniku.

Funkcjonalność ta służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła. Wpływa on więc na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów.

Parametr ten jest tylko jednym z wielu w algorytmie detekcji.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka

Nowa wersja systemu v1.2.1

W dniu 16.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.2.1, która wprowadza następujące zmiany: dostosowanie ekranów list użytkowników i badań do wymagań WCAG (dostosowanie stron do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz drobne poprawki wizualne.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.1.2

W dniu 12.12.2019r. wdrożono wersję v1.1.2 systemu obejmujące podłączenie bazy dokumentów OpenAccess do baz referencyjnych, wprowadzenie widoczności użytkowników bez nadanych ról dla wszystkich administratorów, drobne poprawki dla wersji anglojęzycznej interfejsu użytkownika, dodanie przycisku „Wyloguj” dla mobilnych wersji systemu na iOS i Android, drobne poprawki frontendu.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.1.1 oraz zmiany API na środowisku produkcyjnym

W dniu 09.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.1.1, która wprowadza zmianę priorytetyzacji znalezionych fragmentów według stopnia ich podobieństwa do oryginału (w pierwszej kolejności wskazywane będą fragmenty najbardziej podobne między sobą) oraz naprawienie błędu wyświetlania Statystyk.
Jednocześnie informujemy, że na środowisko produkcyjne zostały wdrożone zmiany dla integracji API JSA (od 20.11.2019 na środowisku testowym) dotyczące uzupełnienia raportu pobieranego przez API o informację dotyczącą przeliczenia wyników. Aktualną dokumentację można znaleźć na stronach Centrum Pomocy.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Funkcjonalne ulepszenia systemu JSA

Szanowni Państwo!
Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności systemu jest okazją do wprowadzenia funkcjonalnych ulepszeń w systemie. Aby proces ten mógł przejść w pełni sprawnie zdecydowaliśmy się na podział wszystkich prac na dwie do trzech faz.
Zmiany dotyczą: wprowadzenia parametru „Poziomu podobieństwa” w miejsce dotychczasowej „siły podobieństwa”, źródeł przeszukiwanych przez system w poszukiwaniu podobieństw, wskazywania możliwych cytowań, możliwości udostępnienia bazy referencyjnej instytucji, modułu Statystyk oraz wersji anglojęzycznej strony systemu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nowa wersja systemu v1.1.0 (anglojęzyczny interfejs użytkownika)

W dniu 02.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.1.0, w której oddajemy do Państwa dyspozycji anglojęzyczny interfejs użytkownika. Tłumaczenie ekranów jest przewidziane głównie dla użytkowników z rolą Promotor.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.17

W dniu 28.11.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.17 Aktualizacja obejmowała wgranie do systemu poprawki, która wyeliminowała przypadki badań kończących się błędem systemu.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.16 (statystyki użytkowników)

Nowa wersja systemu v1.0.16 została wdrożona w dniu 27.11.2019r.
Aktualizacja zawierała przede wszystkim udostępnienie pierwszej zakładki modułu Statystyki – Użytkownicy (o module można przeczytać na stronach Centrum Pomocy). Dodatkowo naprawiono wybór kilku autorów dla prac doktorskich, poprawiono numerację źródeł podobieństwa oraz zaktualizowano listę użytkowników w kontekście instytucji.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.15

W dniu 25.11.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.15. Nowa wersja systemy zawiera poprawkę, mającą na celu udrożnienie logowania administratorów POL-on.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.14 (referencyjna baza instytucji)

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.14 w dniu 21.11.2019, w której dodano możliwość podłączenia dodatkowej bazy referencyjnej w postaci bazy instytucji, poprawiono i uzupełniono opis zwracanych błędów wraz z przypisanymi do nich kodami i przygotowano system pod opracowywaną wersję językową.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Zmiany API na środowisku testowym

Informujemy, że na środowisko testowe w dniu 20.11.2019 wprowadzono zmiany dla integracji API JSA. Odpowiednio zaktualizowaną dokumentację znajdą Państwo na stronie dokumentacji API. Zmiany obejmują uzupełnienie raportu pobieranego przez API o informację dotyczącą przeliczenia wyników. Przypominamy, że zgodnie z przyjętym założeniem, zmiany dla integracji wprowadzane są na środowisko demo na okres 2 tygodni w celu umożliwienia odbiorcom dostosowania swoich systemów.

Użytkownik

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Użytkownicy prezentuje dane dotyczące użytkowników systemu zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres „Role przypisane wszystkim użytkownikom” prezentuje liczbę użytkowników, którzy mają przypisaną daną rolę w kontekście zdefiniowanej Jednostki lub całej Instytucji, niezależnie od ustalonego przedziału czasowego.

Jeżeli dany użytkownik ma nadaną rolę Biuro i Statystyka, to będzie on uwzględniony zarówno przy wyliczeniu liczby ról Biuro jak i ról Statystyka. W związku z tym liczba ról nie sumuje się w liczbę użytkowników.

Lista „Czas od utworzenia konta – konta nieaktywne” prezentuje pierwszych pięciu (a po rozwinięciu wszystkich) utworzonych przez Administratorów kont, które nie zostały aktywowane przez użytkowników. Lista zawiera użytkowników ze zdefiniowanej Jednostki lub całej Instytucji, ale jest niezależna od przedziału czasowego.

Jeżeli użytkownik aktywuje swoje konto, to nie będzie widoczny na tej liście. Lista wskazuje wszystkich użytkowników spełniających kryteria.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Na wykresie „Czas od ostatniego logowania” widać listę pierwszych pięciu (a po rozwinięciu pierwszych 50) użytkowników, którzy logowali się do systemu najdawniej. Na liście podana jest data ostatniego logowania i czas, jaki od niego minął.

Lista nie uwzględnia użytkowników dezaktywowanych. Lista pokazuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Kafelek „Nowi użytkownicy” pokazuje liczbę nowych kont użytkowników jednostki utworzonych przez Administratorów w zadanym zakresie dat.

Liczba uwzględnia wszystkich użytkowników, których konta zostały założone w danym zakresie, niezależnie od ich aktualnego statusu.

Kafelek „Aktywacje kont” pokazuje liczbę kont użytkowników jednostki, którzy w zadanym zakresie dat aktywowali swoje konta.

Liczba uwzględnia wszystkie aktywacje w danym zakresie, niezależnie od daty ich utworzenia lub aktualnego statusu.

Kafelek „Dezaktywacje kont” pokazuje liczbę kont użytkowników jednostki, których konta zostały dezaktywowane przez Administratorów w zadanym zakresie dat.

Liczba uwzględnia wszystkie dezaktywacje użytkowników, jakie miały miejsce w danym czasie.

Kafelek „Wszyscy użytkownicy” pokazuje liczbę wszystkich kont użytkowników jednostki utworzonych do ostatniego dnia wybranego zakresu.

Liczba uwzględnia użytkowników nieaktywnych, aktywnych oraz dezaktywowanych.

Wyniki

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Wyniki prezentuje dane dotyczące wyników PRP z wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:
Wykres „Średnia PRP ogólnych, zaakceptowanych wyników wiodących” przedstawia zależność średniej oryginalnych i przeliczonych wartości PRP zaakceptowanych badań, liczone w zadanym zakresie wg. wartości ogólnych wyników wiodących. Wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Lista „PRP ogólnych, zaakceptowanych wyników wiodących, przekraczających próg wysoki” to lista zaakceptowanych prac, których wartość PRP przekroczyła próg wysoki wyznaczony w jednostce liczona w zadanym zakresie wg. wartości ogólnych wyników wiodących.

Lista prezentuje zaakceptowane badania, które ze względu na PRP przekraczające próg wysoki jednostki, mogą wydawać się podejrzane.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Liczba „Wyniki zaakceptowane, których wiodący wynik ogólny przekroczył próg wysoki” to liczba zaakceptowanych w zadanym czasie prac, których wartość PRP przekroczyła prób wysoki wyznaczony w jednostce liczona wg. wartości ogólnych wyników wiodących. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Badania

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?

Ekran Badania prezentuje dane dotyczące podsumowania wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres „Przebadane prace licencjackie”przedstawia liczbę prac licencjackich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace inżynierskie” przedstawia liczbę prac inżynierskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace magisterskie” przedstawia liczbę prac magisterskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace doktorskie” przedstawia liczbę prac doktorskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace „inne”” przedstawia liczbę prac o typie „inne” na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres kołowy „Udział typów prac” prezentuje procentowy udział wszystkich typów prac przebadanych na jednostce w zadanym czasie.

Każde kliknięcie skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na wykres.

Lista „Prób w badaniu”, to lista badań, w ramach których wykonano największą ilość prób sprawdzenia antyplagiatowego pracy dyplomowej w zadanym zakresie.

Lista pokazuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Lista „Badania przypisane do promotorów” to lista promotorów, do których przypisano największą ilość założonych badań antyplagiatowych w danej jednostce w zadanym czasie.

Lista wskazuje wszystkie pozycje spełniające kryteria.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Liczba „Wszystkie badania” to lista wszystkich badań jednostki, jaka została założona w jednostce do końca zakreślonego czasu.

Uwzględnia wszystkie badania, jakie w danym czasie widniały w danej jednostce.

Liczba „Średnia liczba prób w badaniu” dotyczy prób wykonywanych w zakreślonym czasie dla jednego badania.

Ilość prób, jaką wykonywano średnio w ramach badania jednej pracy.

Liczba „Badania z co najmniej jednym autorem spoza POL-on” to liczba badań, dla których co najmniej jeden autor nie widnieje w POL-on i został wprowadzony ręcznie.

Wszystkie badania widniejące w danej jednostce, w których wprowadzono autora ręcznie (tj. przy użyciu znacznika „Nie widnieje w POL-on”).

Wykres „Zarejestrowane badania” przedstawia liczbę badań, które w zadanym czasie zostały zarejestrowane w jednostce. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie badania z datą założenia mieszczącą się zadanym czasie.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Wykonanych prób” przedstawia ogólną liczbę prób, które w zadanym czasie zostały wykonane w jednostce. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie próby, których data wykonania mieści się w zadanym czasie.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Zaakceptowane badania” przedstawia liczbę badań, które w zadanym czasie zostały zaakceptowane przez promotorów. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie badania, w których w zadanym czasie zaakceptowano próbę.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

 

Nowa wersja systemu v1.0.13

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.13 w dniu 13.11.2019, w której dostosowano listy jednostek oraz kierunków do struktury POL-on 2.0.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Bazy instytucji: ogłaszamy testy rozwiązania!

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że przygotowana została funkcjonalność podłączania wewnętrznych zasobów instytucji  do systemu JSA jako dodatkowej bazy referencyjnej wykorzystywanej w badaniu antyplagiatowym. Taka baza będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby tej instytucji, która wskaże ją w odpowiednim miejscu w systemie. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w testach przygotowanego rozwiązania. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt poprzez system zgłoszeń Helpdesk (obszar Administracja, tytuł zgłoszenia: Testowanie baz instytucji).

Baza instytucji – cel i podłączenie

JSA umożliwia podłączenie własnej bazy tekstów referencyjnych przygotowanej przez instytucję korzystającą z systemu. Taka baza jest podłączana w ramach bazy referencyjnej danej instytucji, a dla JSA stanowi dodatkowe źródło w badaniu antyplagiatowym. Jest ona używana jedynie na potrzeby danej instytucji i nie jest nigdzie udostępniania.

Źródło podobieństwa z bazy instytucji, jeżeli zostanie wyszukane przez JSA, jest prezentowane w taki sposób i z takim zakresem danych jakie będą zwrócone przez bazę instytucji. Jeżeli źródło opatrzone będzie takimi danymi jak np. typ pracy, dane autora i tytuł, to takie dane będą przekazane w metadanych źródła (np. Typ: praca semestralna, Autor: Luiza Szukalska, Tytuł: Nowoczesne środki komunikacji i ich wpływ na relacje społeczne). Zakres danych nie jest określany przez JSA poza obowiązkowymi polami (tj. ID dokumentu, tytuł, treść), co znaczy, że każda instytucja może przygotować bazę w indywidualny sposób.


PODŁĄCZANIE BAZY INSTYTUCJI


Baza referencyjna instytucji musi być przygotowana przez instytucję. JSA nie ingeruje w projekt bazy, wymaga jednak zachowania kilku wytycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

pobierz

Aby podłączyć bazę instytucji do JSA Administrator musi wprowadzić w zakładce Ustawienia adres referencyjnej bazy instytucji.


Akceptacje

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Akceptacje prezentuje dane dotyczące akceptacji wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:Wykres „Akceptacje wyników przez promotorów” przedstawia akceptację badań w jednostce w podziale na prace zaakceptowane z wynikiem oryginalnym (nieprzeliczonym) oraz uprzednio przeliczonym przez promotora. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Lista „Badań oczekujących na akceptację wyniku” przedstawia promotorów, do których przypisana jest największa liczba niezaakceptowanych badań.

Jeżeli w badaniu zaakceptowana zostanie jedna z prób, to badanie takie nie zostanie wliczone do sumy.

Lista prezentuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.