W dniu 24.04.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.8

Aktualizacja obejmowała:

  • poprawienie wyświetlania przycisków w oknie Tekstu pracy dla wersji anglojęzycznej systemu,
  • poprawienie logiki sortowania użytkowników po dacie dodania do instytucji,
  • naprawienie błędu wyświetlania pełnej listy użytkowników dla administratorów wydziałowych.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images