W dniu 15.05.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.0.1

Aktualizacja wyeliminowała błędy dla instytucji bezwydziałowych w zw. z integracją z POL-on2.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images