W dniu 21.02.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.4

Aktualizacja obejmowała:

  • dodanie sekcji wniosków do widoku raportu (interfejs użytkownika, więcej znaleźć można tutaj),
  • poprawę obsługi tekstów wykluczonych przez instytucje,
  • wyeliminowanie błędu, przez który użytkownik bez ról nie był widoczny na liście użytkowników,
  • poprawkę do parsowania plików pdf,
  • poprawę wyświetlania badań na liście badań,
  • poprawki dostosowujące system do wymagań zw. z dostępnością WCAG,
  • korekta opisu uprawnień,
  • dodanie strony błędu 404.

Jednocześnie informujemy, że na środowisko produkcyjne zostały wdrożone zmiany dla integracji API JSA (od 20.11.2019 na środowisku testowym) obejmujące:

  • umożliwienie połączenia zwrotnego JSA – system uczelniany w przypadku zmian statusu badania (np. po Akceptacji badania za pośrednictwem interfejsu),
  • umożliwienie pobrania raportu w języku angielskim

Aktualna dokumentacja znajduje się tutaj.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images