W dniu 20.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.3.0

Nowa wersja systemu wprowadza następujące zmiany:

 • zmiana dotychczasowego parametru „siły podobieństwa tekstu”,
 • wprowadzenie nowego parametru „Poziom podobieństwa” (zachęcamy do zapoznania się z funkcjonowaniem parametru na stronach Centrum Pomocy),
 • oznaczanie możliwych cytowań lub kopii w tekście pracy (opis cytowań znajduje się tutaj),
 • wprowadzenie eksportu listy użytkowników (szczegóły tutaj),
 • poprawki wyglądu i budowy wydruku raportu pdf,
 • dodanie sekcji „Uwagi” do wydruków raportu pdf,
 • naprawienie błędu występującego przy anulowaniu pobierania raportu pdf,
 • uzupełnienie wersji anglojęzycznej,
 • naprawienie funkcjonowania przycisku [Wróć] w przypadku uprzedniego przefiltrowania listy badań lub użytkowników,
 • alfabetyczne sortowanie instytucji w wyborze kontekstu podczas logowania użytkownika,
 • dodanie komunikatu błędu dla wykorzystanego linku aktywacyjnego,
 • dodanie spinera w module Statystyk przy przeładowaniu danych,
 • inne drobne poprawki frontend.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images