W dniu 09.03.2020r. wdrożono na środowisko produkcyjne wersję systemu v1.3.5. Przypominamy, że aktualną dokumentację mogą Państwo pobrać tutaj.

Zmiany dotyczą ręcznego wprowadzenia w JSA kierunków z Polon2.0, co implikuje zmiany w formularzu badania. Jeżeli badanie zostanie założone przy wprowadzeniu danych w poniższy sposób, to nie będzie ono podlegało filtrowaniu po polu „kierunek” na liście badań.

Zmiany dla:

  • interfejsu użytkownika: w sekcji Autorzy dopuszczalne jest wprowadzenie ręcznie wartości dla pola Kierunek.

Oznacza to tyle, że w przypadku zakładania badania dla autora studiującego na kierunku wprowadzonym w POL-on 2.0. będą mogli Państwo wprowadzić jego nazwę. W takim przypadku należy również ręcznie uzupełnić dane autora (imię i nazwisko).

  • systemów zintegrowanych przez API: dopuszczalne jest przesłać puste wartości pól studyUid oraz studentUid i uzupełnić pola study oraz firstName i lastName dla autora.

Wypełnienie żądania w w/w sposób pozwoli na założenie badania. Wartości w polach study oraz firstName i lastName dla autora będą widniały na metryce. Każda wartość wprowadzona w polu studentUid powodować będzie walidację tych pól do danych z POL-on 1.


Ponadto informujemy o ustaleniu harmonogramu prac integracji JSA z POL-on 2.0

W związku z pracami trwającymi w systemie POL-on informujemy, że został ustalony następujący harmonogram integracji z systemem JSA mający na celu finalne dostosowanie jego działania do pracy na danych POL-on 2.0:

– Aktualnie w systemie POL-on 2.0 w związku z okresem przejściowym na dostosowanie systemu do nowej ustawy trwa proces migracji modułów i raportowania danych w oparciu o obiekty pochodzące ze starej i nowej wersji aplikacji. Zgodnie z ustawą przejściową termin ten upływa 31 marca 2020 r. Docelowo wszystkie obiekty POL-on będą posiadały nowe identyfikatory systemowe;

– Na potrzeby systemu JSA trwa przygotowanie dedykowanych usług po stronie POL-on, które umożliwią wykorzystanie nowych interfejsów do nowej sesji egzaminacyjnej;

– Po integracji wewnętrznej nowych interfejsów pomiędzy POL-on 2.0 a JSA w celu ułatwienia integracji instytucjom korzystającym z systemu JSA po 13 kwietnia br. nastąpi wdrożenie nowej wersji systemu JSA na środowisko DEMO na okres co najmniej 2 tygodni. Aktualizacja obejmować będzie dostosowanie do nowych identyfikatorów i danych z systemu POL-on 2.0.,

– wersja produkcyjna systemu JSA zostanie udostępniona po okresie testów, przy czym nie później niż do dnia 7 maja br


W związku z wdrożeniem nowej wersji systemu prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images