W dniu 09.04.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.7

Aktualizacja obejmowała:

 • optymalizację widoku Raportu w UI, w tym:
  • poprawa działania przycisku „Przelicz wynik”
  • poprawa wyświetlania okna „Tekst pracy”
  • poprawa wyświetlania tekstu pracy (błąd uciętego tekstu)
  • inne drobne zmiany wizualne
 • optymalizację widoku Badań, w tym:
  • naprawienie błędu z niewyświetlającą się listą podpowiadanych jednostek podczas zakładania nowego badania
  • poprawa wyświetlania listy badań
  • aktywność pola kierunek dla typu wprowadzanej pracy doktorska
  • poprawa działania filtru po dacie ostatniej zmiany oraz jego czyszczenia
  • inne, drobne zmiany wizualne
 • inne zmiany frontend wyświetlania profilu oraz listy użytkowników
 • wyeliminowanie błędu automatycznego wylogowania z JSA bez komunikatu o zbliżającym się końcu sesji
 • naprawienie błędu niewyłączających się komunikatów

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images