W dniu 12.12.2019r. wdrożono wersję v1.1.2 systemu, która obejmuje:

  • podłączenie bazy dokumentów OpenAccess do baz referencyjnych,
  • wprowadzenie widoczności użytkowników bez nadanych ról dla wszystkich administratorów,
  • drobne poprawki dla wersji anglojęzycznej interfejsu użytkownika,
  • dodanie przycisku „Wyloguj” dla mobilnych wersji systemu na iOS i Android,
  • drobne poprawki frontendu.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).