W dniu 16.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.2.1

Aktualizacja wprowadza następujące zmiany:

  • dostosowanie ekranów list użytkowników i badań do wymagań WCAG (dostosowanie stron do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • drobne poprawki wizualne.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).