Szanowni Państwo!

Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności systemu jest okazją do wprowadzenia funkcjonalnych ulepszeń w systemie. Aby proces ten mógł przejść w pełni sprawnie zdecydowaliśmy się na podział wszystkich prac na dwie do trzech faz.


Pierwsze zmiany dotyczą źródeł przeszukiwanych przez system w poszukiwaniu podobieństw.

Aktualnie, do baz referencyjnych dołączane są obszerne zasoby dokumentów Open Access, które poszerzają źródła Internetu. Oprócz tego, udostępniliśmy możliwość podłączenia przez każdą Instytucję jej indywidualnej bazy referencyjnej.

Drugi etap prac, planowany na początku grudnia, ma na celu zmianę priorytetyzacji znalezionych fragmentów według stopnia ich podobieństwa do oryginału. Oznacza to, że w pierwszej kolejności wskazywane będą fragmenty najbardziej podobne między sobą. Dodatkowo, odszukane fragmenty będą wskazywane w ramach jak najmniejszej liczby źródeł.

Ostatnia faza, przewidziana na połowę miesiąca, obejmuje wskazywanie możliwych poprawnych cytowań wykorzystanych w sprawdzanej pracy. Takie fragmenty promotor będzie mógł wykluczyć z wyniku pojedynczo lub grupowo. Oprócz tego, odpowiadając na Państwa wątpliwości i opinie zdecydowaliśmy się zmienić sterowalny parametr „siły podobieństwa tekstu”. Nowy parametr „Poziom podobieństwa”, inaczej i dokładniej niż jego poprzednik, będzie pozwalał na dookreślenie przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma poszerzać znalezione fragmenty o tekst parafrazowany, co oznacza, że będzie on decydować o wrażliwości algorytmu detekcji na zbieżność tekstów.

Tym samym, chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że dotychczasowe przebadane pliki zostaną nienaruszone. Jednakże, po wdrożeniu powyższych zmian przebadanie ponownie tych samych plików będzie dawać nieco inne wyniki.

Moduł Statystyk dla Instytucji

Już teraz w systemie udostępniliśmy nowy moduł Statystyki, dzięki któremu można zarządzać danymi i generować dla swoich jednostek raporty.

Uruchomienie modułu podzieliliśmy na dwa etapy: w pierwszej kolejności przedstawiliśmy Państwu raporty dotyczące użytkowników, w nadchodzących tygodniach dołączą również statystyki dla badań, nowych badań, wyników oraz akceptacji.


Wersja anglojęzyczna JSA

Również dla wygody anglojęzycznych promotorów wykonaliśmy anglojęzyczną wersję interfejsu.

Chcąc zapewnić pełną swobodę w korzystaniu z naszego systemu przygotowujemy drugą część tego udogodnienia w postaci anglojęzycznych wydruków raportów. Możliwość korzystania z nich zostanie udostępniona na początku przyszłego roku.


 

Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane przez nas udogodnienia i funkcjonalności podniosą komfort korzystania z systemu i będą odpowiedzią na Państwa potrzeby.

 

Grafika: iStock by Getty Images