W dniu 21.11.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.14

Aktualizacja obejmowała:

  • dodanie możliwości podłączenia dodatkowej bazy referencyjnej w postaci bazy instytucji (więcej informacji tutaj),
  • poprawę i uzupełnienie opisu zwracanych błędów wraz z przypisanymi do nich kodami,
  • przygotowanie systemu pod opracowywaną wersję językową,

oraz

  • poprawiono wyświetlanie danych w profilu użytkownika.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).