nowa wersja dokumentu – integracja API

  • tytuły i stopnie naukowe, możliwe wartości
  • doprecyzowanie w treści miejsca gdzie przekazywany będzie token JSA
  • poprawa opisu pola studyUid z courseUid na courseId