Aktualności

Filmiki instruktażowe JSA

Na kanale youtube dedykowanym systemom OPI zostało umieszczonych pięć filmów instruktażowych dotyczących Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Filmy te mają za zadanie ułatwić Państwu poruszanie się po systemie. 

Filmy znajdują się pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT

Sugerujemy następującą kolejność oglądania (aczkolwiek każdy film można oglądać niezależnie):

Komunikat z dnia 21.12.2018 r

20.12.2018 r. wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.2 20.12.2018 – 16:12:00

– Wprowadzono pole do wpisania tokenu instytucji (API)
– Naprawiono błąd dla akcji NEW (API)
– Zmieniono logikę nadawania uprawnień – dodano poziom instytucji
– Dodano obsługę promotorów niezarejestrowanych w POLon
– Dodano mail dla właściciela badania po akceptacji raportu przez promotora
– Naprawiono błąd logowania niektórych administratorów POLon
– Poprawiono komunikat o błędzie logowania
– mniejsze zmiany

Komunikat z dnia 13.12.2018 r

13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.1 13.12.2018 – 15:02:00

– dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

Naprawiono

– logowanie użytkowników administracyjnych
– błąd przy próbie akceptacji raportu
– walidację UID na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
– błędy przy imporcie użytkowników z pliku
– filtrowanie po statusie użytkowników
– zapis daty modyfikacji danych użytkownika

Komunikat z dnia 05.12.2018 r

04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

-odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
-dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
-zmiana logiki uprawnień użytkownika – dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
-zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
-naprawa błędów związanych z UID promotora
-dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
-naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
-poprawa udostępniania badania
-dodano historię zmian na badaniu
-zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
-zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
-naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
-naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
-naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
-zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
-dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
-naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
-dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
-drobne zmiany graficzne

Komunikat z dnia 29.10.2018 r

26.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA

v0.1.1 26.10.2018 16:39:00

-Zmiana metody importu użytkowników
-Dodanie możliwości logowania przez MCL dla administratorów POLon
-Naprawa błędu odkładania raportu (API REST)
-Dodano wymagalność UIDperson dla roli Promotor
-Zmiana obsługi nieaktywnych użytkowników
-Dodanie blokady edycji danych administratorów POLon
-Obsługa mechanizmu uprawnień dla instytucji bezwydziałowych
-Naprawa zgłaszanych błędów przy dodawaniu użytkowników
-Naprawa błędów przy odejmowaniu ról użytkownikowi
-Naprawa błędów związanych z wyświetleniem zbyt szerokiego zakresu listy użytkowników
-Poprawa sortowania listy badań
-Zmiana hasła w profilu – poprawa wyświetlania
-Drobne naprawy na wydruku raportu
-Wersjonowanie
-Drobne naprawy frontendu

Komunikat z dnia 12.10.2018 r

Przyjęto system cotygodniowych lub dwutygodniowych wdrożeń systemu, które sukcesywnie będą naprawiały wykryte błędy oraz wprowadzały dodatkowe funkcjonalności. Wdrożenie z dnia 12.10.2018 naprawiło błędy wyświetlane przy próbie edycji danych użytkownika, pobrania raportu oraz udostępniono środowisko do testów zewnętrznych integracji z JSA.

Komunikat z dnia 21.05.2018 r.

DEMO1 JSA: Wystartowała pierwsza wersja systemu JSA. System jest dostępny dla użytkowników uczestniczących w testach wersji JSA DEMO1.

Do testów przystąpiło 30 osób z różnych instytucji na terenie kraju. Jest to grupa przyszłych użytkowników JSA, którzy zgłosili chęć lub zostali zaproszeni przez OPI do wzięcia udziału w testach.

We wrześniu br. będzie uruchomiona kolejna wersja testowa JSA DEMO2 dla większej grupy testujących.