26.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA

v0.1.1 26.10.2018 16:39:00

-Zmiana metody importu użytkowników
-Dodanie możliwości logowania przez MCL dla administratorów POLon
-Naprawa błędu odkładania raportu (API REST)
-Dodano wymagalność UIDperson dla roli Promotor
-Zmiana obsługi nieaktywnych użytkowników
-Dodanie blokady edycji danych administratorów POLon
-Obsługa mechanizmu uprawnień dla instytucji bezwydziałowych
-Naprawa zgłaszanych błędów przy dodawaniu użytkowników
-Naprawa błędów przy odejmowaniu ról użytkownikowi
-Naprawa błędów związanych z wyświetleniem zbyt szerokiego zakresu listy użytkowników
-Poprawa sortowania listy badań
-Zmiana hasła w profilu – poprawa wyświetlania
-Drobne naprawy na wydruku raportu
-Wersjonowanie
-Drobne naprawy frontendu