Wdrożono nowo wersję systemu

v0.2.28 01.04.2019 – 10:47:00

Wprowadzone zmiany:

  • walidację użytkowników dodawanych z pliku
  • wyświetlenie na liście użytkowników bez ról i uprawnień
  • mniejsze optymalizacje systemu