Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe oraz produkcyjne.

v0.2.27 27.03.2019 – 11:20:00

Wprowadzone zmiany:

  • zastosowano alfabetyczne sortowanie jednostek w ustawieniach systemu
  • optymalizacja zaokrągleń wartości wyniku badania
  • naprawiono błąd przy próbie importu użytkownika z nazwiskiem dwuczłonowym
  • usprawnienie przydzielania ustawień własnych dla jednostki
  • zmiana UI bazy wiedzy