v0.2.22 05.03.2019 – 14:34:00

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe. Wykaz zmian:

  • opublikowanie regulaminu do akceptacji użytkowników
  • dodano na raporcie informację o parametrach z jakimi wygenerowano wynik badania
  • drobne zmiany frontendu w oknie raportu
  • naprawa błędu niepełnych danych metryki udostępnionego badania
  • dodano e-mail wysyłany do promotora po zakończeniu badania
  • poprawki logowania przez POL-on
  • dostosowanie listy tytułów i stopni w imporcie użytkowników
  • naprawa błędnego odczytu wielkości pliku przy imporcie użytkowników
  • naprawa błędu przy filtrowaniu po  polu [Jednostka]