Dostępna jest nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym.

v0.2.23 07.03.2019 – 11:17:00

Wprowadzone zmiany:

  • naprawa błędu wysyłki maili do użytkownika niezwiązanego z badaniem
  • naprawa widoczności przycisku [Tekst pracy] dla roli Promotor z innej jednostki
  • naprawa błędu przy akceptacji badania
  • dodano możliwość wpisania imienia dwuczłonowego na formularzu użytkownika i w imporcie
  • poprawa widoczności baz referencyjnych w raporcie