bazy

Funkcjonalne ulepszenia systemu JSA

Szanowni Państwo!
Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności systemu jest okazją do wprowadzenia funkcjonalnych ulepszeń w systemie. Aby proces ten mógł przejść w pełni sprawnie zdecydowaliśmy się na podział wszystkich prac na dwie do trzech faz.
Zmiany dotyczą: wprowadzenia parametru „Poziomu podobieństwa” w miejsce dotychczasowej „siły podobieństwa”, źródeł przeszukiwanych przez system w poszukiwaniu podobieństw, wskazywania możliwych cytowań, możliwości udostępnienia bazy referencyjnej instytucji, modułu Statystyk oraz wersji anglojęzycznej strony systemu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Jak działa JSA

O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu
 

Każda praca dyplomowa przed zatwierdzeniem jej do obrony powinna zostać zbadana przez system JSA. Dyplomant powinien zatem przekazać Promotorowi odpowiednio przygotowane pliki, w jakich zapisana jest jego praca dyplomowa. Promotor (lub odpowiedni pracownik administracyjny uczelni z rolą Biuro) zakłada nowe badanie w systemie i wysyła pliki pracy dyplomowej do zbadania.

System po zakończeniu badania przesyła do Promotora raport, który powinien zostać dokładnie przeanalizowany. Na jego podstawie Promotor zwraca pracę do poprawy dyplomantowi lub akceptuje uzyskany raport i podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.

System zaczyna badanie pracy od wyekstrahowania samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania i grafik. Należy zauważyć, iż statystyki znaków mogą się nieznacznie różnić w zależności od formatu przesłanej pracy (pdf/doc), gdyż system pobiera tekst z grafik w przypadku plików z rozszerzenie doc. Kolejnym etapem badania jest wyszukanie fragmentów prac podobnych do treści pracy badanej w indeksach baz porównawczych.

Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów :

  • baza aktów prawnych i orzeczeń sądowych i administracyjnych,
  • Internet, w tym Wikipedia 
  • ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych,
  • baza dokumentów OpenAccess,
  • prywatna baza instytucji (jeśli wskazana).

Dla każdej tak wybranej pary dokumentów dokonywane jest dokładne porównanie treści w celu znalezienia podobnych fragmentów. Fragmenty te zostaną wskazane w raporcie z badania, zaś część treści dokumentu źródłowego zostanie wyświetlona w sekcji Źródło podobieństwa.

System JSA wykrywa:
1. podobieństwa, to znaczy:
– klony prac dyplomowych,
– zapożyczenia fragmentów z dokumentów w bazach referencyjnych,
– fragmenty podobne semantycznie do tekstów z baz referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie);
2. manipulacje, tj.:
– dzielenie wyrazów mikrospacjami,
– różnego typu łączenie wyrazów,
– zamianę czcionek w wyrazach
– ukryte znaki specjalne;
3. zmiany stylu pisania pracy.

Do badania antyplagiatowego stosowane jest również badanie stylometryczne mające pomóc w określeniu czy praca napisana została samodzielnie. Badanie to jest możliwe jeśli 70% pracy będzie napisana jednym stylem oraz jest ono wyłączone dla pracy wielu autorów.