W dniu 13.09.2019r. zaktualizowano systemu do wersji v1.0.8. Aktualizacja obejmowała optymalizację systemu w zakresie listy badań i użytkowników.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).