W dniu 13.09.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.8.

Aktualizacja obejmowała optymalizację systemu w zakresie logowania, listy badań i użytkowników.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).