Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.7 w dniu 11.09.2019r.

Co nowego:

  • wprowadzono opis zwracanych błędów z przypisaniem kodów (w związku z czym zaktualizowano również dokumentację API JSA dostępną tutaj),
  • poprawiono działanie filtrowania,
  • przy logowaniu Administratora ustawiono domyślną stronę jako moduł Użytkowników,

oraz

  • wprowadzono drobne poprawki wizualne,
  • zaprzestano wyświetlania modułu Uprawnienia.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).