Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.0 w dniu 09.07.2019 o godz 11:34.

Co nowego:

  • optymalizacja budowy raportu pdf, w tym przywrócenie znaku wodnego „Wynik niezaakceptowany przez promotora”
  • wyeliminowanie błędu „Spróbuj ponownie za 15 min” pojawiającego się przy kilkukrotnym przesłaniu jednej metryki do badania
  • inne optymalizacje backend

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).


Miło nam również oficjalnie poinformować Państwa, że z dniem 30 czerwca 2019 roku projekt „Przygotowanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i jego wdrożenie oraz obsługa” został zakończony.

W jego trakcie udało nam się spełnić m.in. następujące założenia: przeprowadzenie konkursu na optymalne rozwiązania centralnej platformy antyplagiatowej, zbudowanie silnika detekcji, interfejsów użytkownika i wprowadzenie integracji z systemami zewnętrznymi, przeprowadzenie szkoleń uczelni z obsługi systemu oraz stworzenie zespołu Helpdesk jako pomocy do obsługi systemu.

Aktualnie projekt wszedł w fazę utrzymania oraz dalszego rozwoju. Prace nad nowymi funkcjonalnościami oraz wdrożenia poprawek systemowych zostaną utrzymane jak dotychczas.