Wdrożono nową wersję JSA na wszystkie środowiska: v0.3.6 w dniu 28.06.2019 o godz 09:35

Co nowego:

  • dodanie daty urodzenia autora na liście podpowiedzi
  • optymalizacja wyświetlania listy użytkowników
  • dodano wyświetlanie drugiego imienia na liście podpowiedzi Promotorów/Recenzentów
  • aktualizacja dokumentacji API (dodanie możliwości wysyłania wielu plików)

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).