Wdrożono nową wersje systemu v0.3.5 w dniu 26.06.2019 – 11:33.

Co nowego:

  • rozszerzenie listy języków pracy w filtrach badań
  • rozszerzenie danych dotyczących kierunków na podpowiadaniej liście o profil kierunku i tytuł zawodowy
  • wprowadzenie automatycznej aktualizacji Jednostek w ramach Instytucji podczas logowania Administratora POL-on
  • zmiana tytułu maila o zakończeniu badania, który jest generowany do recenzenta pracy
  • inne mniejsze optymalizacje

Przypominamy o odświeżeniu okna przeglądarki poprzez naciśnięcie klawiszy ctrl+F5 lub cmd+R.