Wdrożono nową wersję JSA na wszystkie środowiska: v0.3.4 w dniu 18.06.2019 – 13:16

Co nowego:

  • optymalizacja generowania raportu
  • optymalizacja obsługi wykresów na raportach pdf
  • poprawa filtrowania jednostek przy zakładaniu badania pracy doktorskiej
  • poprawa błędu ponownego badania

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).