Wdrożono nową wersję JSA na środowisko produkcyjne: v0.3.3 w dniu 17.06.2019 – 13:30

Co nowego:

  • optymalizacja widoczności przycisków
  • usunięcie błędu przy zapisywaniu częściowo wypełnionej metryki (błąd 500)

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).