Wdrożono nową wersję JSA na środowisko testowe: v0.3.3 w dniu 14.06.2019 – 09:14

Co nowego:

  • optymalizacja widoczności przycisków
  • usunięcie błędu przy zapisywaniu częściowo wypełnionej metryki (błąd 500)

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).