Wdrożono nową wersję JSA v0.3.2 w dniu 07.06.2019 – 10:20 na wszystkie środowiska systemu.

Co nowego:

  • naprawa błędu przy dodaniu do badania plików pdf z dużą ilością elementów graficznych (błąd 504)
  • poprawienie oznaczeń filtrów na liście Użytkowników

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).