W dniu 24.09.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.9.

W nowej wersji systemu wprowadzono optymalizację listy badań poprzez wprowadzenie filtrów domyślnych. O działaniu filtrów można przeczytać w artykule o liście badań w Bazie Wiedzy.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).