W dniu 30.09.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.10

Co nowego:

  • wyłączono opcję „Logowanie POL-on” w związku z wyłączeniem tego logowania przez system POL-on,
  • dodano mini-raport po masowym wysłaniu „ponownego żądania potwierdzenia aktywacji” użytkownika,
  • naprawiono błąd automatycznego kończenia sesji użytkowników z kontem MCL,
  • naprawiono propagację danych badań dla użytkowników z rolą Biuro,

oraz

  • drobna poprawa okna pobierania raportu,
  • dodatkowa optymalizacja ładowania listy badań,
  • uzupełniono listę błędów w interfejsie.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).