Miło nam poinformować, że wraz z wprowadzeniem systemu w wersji v1.0.4 udostępniliśmy Administratorom JSA możliwość wykonywania masowych akcji na liście użytkowników.

Funkcjonalność ta ułatwi Administratorom dokonywanie zmian w obszarze nadanych ról użytkownikom oraz zbiorcze wysyłanie ponownego żądania aktywacji konta.

Więcej o tej funkcjonalności można dowiedzieć się z Bazy Wiedzy JSA.

Masowe akcje na liście użytkowników

Grafika: iStock by Getty Images