Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.6 w dniu 02.09.2019r.

Co nowego:

  • dodanie do profilu użytkownika informacji o tym, przez kogo został utworzony,
  • poprawa walidacji zakładek w profilu użytkownika,
  • odświeżanie widoku po przejściu między kontekstami Instytucji
  • aktualizacja jednostek przy logowaniu Administratora POL-on

oraz

  • drobne poprawki wizualne strony głównej JSA.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).