W dniu 28.01.2020r. zaktualizowano system do wersji v1.3.3 Aktualizacja miała na celu naprawienie błędu wyliczania nadmiarowego PRP.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).