O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu

 

  • Wcześniejsze szkolenia i zmiany w systemie JSA

  •  

Dodatkowe szkolenia


Istnieje możliwość przyjazdu trenera OPI PIB na Uczelnię i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i interpretacji raportu z systemu JSA.

Warunki, które muszą zostać spełnione to:

  1. minimum 50 osób,  które będą korzystały z systemu za pomocą interfejsu JSA  tj. promotorów lub pracowników administracji wspierających promotorów w pracy w systemie lub
  2. minimum 50 osób, które będą zapoznawać się wyłącznie z raportem z systemu JSA w postaci pdf bez wykorzystania interfejsu systemu (w efekcie integracji dotychczasowego systemu uczelnianego np. USOS z systemem JSA);
  3. sala z rzutnikiem, działający pilot do zmiany slajdów ze wskaźnikiem laserowym oraz laptop;
  4. woda i ciepłe napoje dla trenerów.

Organizatorzy szkolenia otrzymają materiały poszkoleniowe. Materiały przedstawiają aktualny stan systemu na dzień przeprowadzenia szkolenia i są przeznaczone do rozesłania uczestnikom szkolenia. Materiały nie powinny być wykorzystywane do innych celów, przetwarzane ani zmienianie (ponieważ wówczas OPI PIB nie gwarantuje ich adekwatności). W sprawie organizacji szkolenia poza harmonogramem prosimy o kontakt na adres szkolenia@opi.org.pl

Miasto Uczelnia organizująca dodatkowe szkolenie Termin dodatkowego szkolenia
Warszawa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 19 listopada 2019
Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 29 listopada 2019
Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  25 listopada 2019
Lublin Politechnika Lubelska 20 stycznia 2020
Poznań
Collegium Da Vinci 24 stycznia 2020
  • Szkolenia, które już się odbyły

  •