Dokument integracji został zaktualizowany do zmian wprowadzonych w wersji systemu 0.2.34 Między innymi zrezygnowano z walidacji uid autora pracy.