Wdrożono nową wersję JSA v0.3.1 w dniu 05.06.2019 – 11:39 na wszystkie środowiska systemu.

Co nowego:

 • naprawiono błąd przy generowaniu raportu ogólnego z badania do pdf
 • odblokowano otwieranie widoku raportu szczegółowego badań
 • naprawiono powielanie nowego badania na liście badań
 • rozszerzono działanie paska wyszukania na liście badań o przeszukiwanie po numerze badania
 • dodano automatyczne usuwanie spacji z loginu
 • usprawniono działanie okna udostępniania badania innym użytkownikom
 • poprawiono wyświetlanie przeliczonego wyniku PRP na liście badań
 • poprawiono sortowanie listy wykrytych fragmentów po najdłuższej frazie
 • zaktualizowano kolejność wyświetlania się baz referencyjnych w zakładce Ustawienia
 • poprawiono pojawianie się komunikatu dotyczącego zamknięcia formularza nowego badania
 • poprawiono oznaczenie domyślnych parametrów wyniku
 • dodano wyświetlanie bieżących aktualności na stronie JSA
 • poprawiono odnośnik do Centrum Pomocy w stopce strony JSA
 • inne drobne poprawki wizualne

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).