W dniu 29.06.2023 roku nastąpiła korekta dokumentacji REST API obejmująca poprawienie zapisów dotyczących wymagalności sekcji selectedSettings w żądaniu system uczelniany→JSA:

  • w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek wartości w sekcji, pozostałe pola nie mogą pozostać puste.

Aktualna dokumentacja REST API dostępna jest tutaj Dokumentacja API 2.10