O JSA Dlaczego JSA Podstawy prawne Jak działa JSA Planowane prace Harmonogram szkoleń Regulamin systemu
 

Jednolity System Antyplagiatowy jako jedyny na rynku systemów antyplagiatowych ma pełen dostęp do stale aktualizowanej bazy pisemnych prac dyplomowych jaką jest ORPPD, a dane wprowadzane wraz z badaną pracą są wspierane przez system POL-on. System korzysta również z pełnej bazy polskiego Internetu NEKST, nie jest więc ograniczony do wyników z wyszukiwarki.

JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest zapewnienie jednakowych standardów badania antyplagiatowego wszystkim instytucjom nadającym tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe.

Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich dyplomantów.

Wśród zalet systemu można wymienić jego ciągły rozwój. Zespół analityków i deweloperów pracuje niezmiennie nad doskonaleniem i rozwijaniem funkcjonalności. Obecnie w planach na przyszłość jest m.in. podłączenie nowych baz referencyjnych (baza instytucji, wyszukiwarka Bing, baza dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach awansowych). Wychodząc na przeciw potrzebom uczelni istnieje możliwość dopasowania ustawień parametrów na poziomie całej uczelni lub pojedynczych jednostek. W zależności od typu prac bronionych na uczelniach można określić progi tolerancji wyników oraz wrażliwość systemu na wyszukiwane podobieństwa.

Dzięki ciągłej weryfikacji doświadczeń użytkowników i dostosowaniu budowy interfejsu system jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Aktualnie trwa również dostosowanie systemu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W celu wsparcia uczelni, które posiadają wewnętrzne systemy obsługi administracyjnej, JSA udostępnia możliwość zintegrowania się systemów i wspólnej obsługi procesu badania antyplagiatowego. Prace przesłane przez system uczelniany są jednakowo widoczne w interfejsie użytkownika, dzięki czemu w razie potrzeby każdy promotor może pracować na wyniku zgodnie ze swoimi upodobaniami.

System JSA jest wyjątkowo bezpieczny. Uprawnienia do dostępu weryfikowane są poprzez numery UID z systemu POL-on, a pliki wgrane w celu badania nie są przez system przechowywane.