Metryka

Administracja

Dlaczego nie można zmienić tytułu naukowego na dr inż. lub dr hab. inż.?

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Badania

Wypełniając zakładkę Autora w metryce nie widzę Kierunków, a pozostałe pola są nieaktywne

Jak poprawnie uzupełnić pole Promotor (Recenzent) w metryce badania?

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Raporty

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?