Uprzejmie informujemy, że słownik stopni i tytułów naukowych został ujednolicony ze słownikiem znajdującym się w systemie POL-on i pobierane są stopnie i tytuły naukowe istniejące na gruncie prawa. Oznacza to, że w przypadku posiadania stopnia/tytułu naukowego jest on pobierany w takiej wartości, jaka umieszczona jest w systemie POL-on, zaś w przypadku posiadania tytułu zawodowego oraz stopnia/tytułu naukowego, pobierana jest jedynie wartość stopnia/tytułu naukowego.