Istnieją trzy możliwości wprowadzenia Promotora (lub Recenzenta):
1. Promotor(Recenzent) z naszej uczelni
Kiedy Promotorem jest pracownik naszej uczelni należy wybrać nazwisko promotora z listy rozwijalnej. https://jsa-cp.opi.org.pl/faq/jak-poprawnie-uzupelnic-pole-promotorrecenzent-w-metryce-badania/

2. Promotor(Recenzent) z innej uczelni
Kiedy Promotorem jest pracownik innej uczelni nieposiadający konta w systemie JSA w kontekście naszej uczelni, należy  wybrać tę instytucję, w kontekście której Promotor posiada konto, po czym wybrać Promotora z listy rozwijalnej tej uczelni.
Promotor będzie widział badanie na swoim koncie w kontekście wybranej uczelni. Jeżeli po przesłaniu pracy do badania zostanie mu utworzone konto na naszej uczelni, to badanie to wyświetli się również na nowym koncie.

3. Promotor(Recenzent) nie jest pracownikiem żadnej uczelni, nie posiada też konta w JSA
Kiedy Promotor nie posiada konta w systemie JSA można wprowadzić go do metryki, należy jednak pamiętać, że ręczne wprowadzenie danych spowoduje brak możliwości dalszej obsługi badania przez wskazaną osobę. W takim wypadku zaznacza się pole „Promotora nie ma w POL-on lub JSA”, a następnie wpisuje dane dotyczące osoby promotora: stopień/tytuł, imię, nazwisko.
Rekomendowanym rozwiązaniem w tej sytuacji jest założenie konta zgodnie z instrukcją Helpdesku.