Należy założyć nowe badanie wypełniając metrykę badania, następnie dołączyć plik(i) pracy dyplomowej i wysłać do badania. Zlecenia badania można dokonać od strony interfejsu JSA w zakładce Badania z menu bocznego lub za pośrednictwem usługi REST API.