JSA powstaje zgodnie z aktualnymi zapisami Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane wprowadzane do JSA są danymi podstawowymi badanej pracy, są to: autor, jednostka, w ramach której praca ma być broniona, promotor i recenzent oraz sam plik pracy. Prawo do wglądu w te dane ma promotor.