Formularz nowego badania jest zbudowany w ten sposób, że kolejne pola aktywowane są po wyborze wartości wcześniejszego, jak pokazuje grafika poniżej. Dane do formularza pobierane są z systemu POL-on 2.0.