Dostosowanie do POL-on 2.0

Badania

Czy JSA podpowiada dane doktorantów?

Dostosowanie do POL-on 2.0

Dlaczego pośród jednostek widzę takie z dopiskiem [nieaktywne]?

Do POL-on 2.0 wprowadzamy nową strukturę opartą na jednostkach technicznych. Co, w kontekście JSA, będzie to dla nas oznaczało?

W POL-on 2.0 nie będziemy mieć wydziałów. Co zrobić z uprawnieniami użytkowników w JSA?

Co stanie się z użytkownikami, którzy mają rolę w ramach wydziału?

Jak będzie wyglądała nowa struktura Instytucji?