W dniu 14.10.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.12

Wdrożenie wprowadziło następujące zmiany:

  • podniesienie limitu wielkości plików załączanych do badania na 20MB (przy zachowaniu łącznego limitu 60MB na wszystkie pliki),
  • poprawienie reguł dezaktywacji użytkownika.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).